Adfærdskodeks

Vi er en mellemstor virksomhed og funderer vores handlinger på værdier som ærlighed, respekt, tillid, kvalitet, præstationsevne og bæredygtighed.

På alle niveauer handler vi i overensstemmelse med nationale og internationale regler, bestemmelser, love og samfundsmæssige normer.

Herudover lægger vi vægt på vores interne bestemmelser og frivillige, selvpålagte forpligtelser.

Overholdelse af alle love, bestemmelser og interne retningslinjer er obligatorisk for alle medarbejdere i Bohnenkamp-gruppen.

Bohnenkamp-gruppens adfærdskodeks