Vi tager ansvar

Vi administrerer vores gruppe efter værdier af en mellemstrørrelse familie forretning. Overholdelse af alle lovmæssige reguleringer er naturligvis et vigtigt anlæggende overfor alle vores ansatte. Vores interne retningslinjer giver vores handlinger en yderligere pålidelig struktur.

Bæredygtighed

Vi agerer ansvarsfuldt og bæredygtigt i overensstemmelse med vores forpligtigelse overfor bæredygtighed, og vi forventer ligeledes dette af vores leverandører, med hvem vi har haft samarbejde med i flere år. Vores produkter er designet til at sikre den bedst mulige bidrag til brændstofforbrug, jordbundsbeskyttelse og indtægtsstigning.

All our locations are certified in accordance with DIN 9001 ISO.

Indvilligelse

Vores handlinger er baseret på værdier, der bygger på ærlighed, respekt, tillid, kvalitiet, ydeevne og bæredygtighed. Dette er i overensstemmelse med nationale og internationale regler, reguleringer, love og sociale standarder. Vores obligatoriske Bohnenkamp code of conduct er grundlag for dette selv-koncept.

Code of Conduct of the Bohnenkamp Group

Code of Conduct for Suppliers of the Bohnenkamp Group

Voksende ansvar

Vores ansvar overfor samfundet, vores ansatte og miljøet har udviklet sig i takt med vores virksomhed. Ligesom vores ansvar er steget, så fortæller vores virksomheds historie en lignede historie.

To the company history

Bohnenkamp fonden

"Uddannelse for alt og alle" - under dette motto er Bohnenkamp fonden fortaler for lige rettigheder og støtte til unge mennesker, der af forskellige grunde, er anset for at være 'udfordrede' i det traditionelle uddannelsessystem.

To the foundation

Træning

I talrige afdelinger af vores virksomhed, træner vi Bohnenkamp gruppens fremtidige fagfolk år efter år. Ved at gøre dette sikres der ansvar for samfundet og den unge generation.