HANDELSBETINGELSER


Disse betingelser går forud for købers egne betingelser også  selvom købers betingelser er defineret i deres indkøbsordrer, rekvisitioner, e-mails eller lignende.

Åbningstider
Vor telefonbemanding er åben dagligt fra 8.00 til 16.00 (fredage til 14.00) for rådgivning og ordremodtagelse.

Vareforsendelse
Ved ordre på lagerførte delvarer afgivet inden kl. 15.30 (Man-Tor) og 13.30 (Fre) afsendes disse samme dag.

Priser
Gældende prisliste annullerer og erstatter alle tidligere udsendte prislister. De i listen anførte bruttopriser er vejledende udsalgspriser i kr. ekskl. moms og øvrige afgifter. Alle priser og specifikationer er opgivet med forbehold for trykfejl og kan ændres uden forudgående varsel. For gældende priser henvises til vor shop: www.bohnenkamp.dk/shop.

Fragt og ekspedition
Ordrer som overstiger kr. 750,00 ekskl. moms og øvrige afgifter sendes fragtfrit i Danmark medmindre anden betingelse fremgår af Ordrebekræftelse eller Faktura. På ordrer under kr. 750,00 ekskl. moms og øvrige afgifter tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 80,00 netto.
Medmindre anden betingelse fremgår af Ordrebekræftelse eller Faktura fremsendes ordrer til levering udenfor Danmark ab lager Galten, og tillægges fragt.

Miljøafgifter
De på leveringstidspunktet gældende takster for miljøafgift faktureres.

Betalingsbetingelser
Medmindre anden betingelse fremgår af Ordrebekræftelse eller Faktura er vore betalingsbetingelser Løbende Måned + 10 Dage. Overholdes de i fakturaen anførte betingelser ikke vil køber blive pålagt renter og rykkergebyrer i henhold til gældende lovgivning.

Returvarer
Varer, der er hjemtaget til aftalt ordre, skal aftages og kan ikke returneres.
Varer tages kun retur efter aftale med vor ekspedition. Ved returnering af varer skal der anføres afsender og det returnummer ekspeditionen hos Bohnenkamp A/S oplyser. Vedlæg kopi af Følgeseddel eller Faktura.

Alle returvarer skal indsendes franko til:

Bohnenkamp A/S
Bizonvej 4, Skovby
8464 Galten.

Såfremt returvaren ikke er modtaget hos Bohnenkamp A/S senest 14 dage efter telefonisk anmeldelse, betragtes sagen som forældet og returnering kan ikke imødekommes.
Ved kreditering af returvarer fradrages der 15% returgebyr – for komplette hjul fratrækkes endvidere kr. 30,- pr. enhed til afmontering.
Returneringer tilstræbes afsluttet i samme uge som de kommer retur.


Reklamationer
Produkter der skønnes at have materiale- eller fabrikationsfejl skal straks anmeldes til vor ekspedition. Ved returnering af reklamerede varer skal der anføres afsender og det returnummer ekspeditionen hos Bohnenkamp A/S oplyser. Vedlæg kopi af Følgeseddel eller Faktura.

Alle reklamationer indsendes franko til:
Bohnenkamp A/S
Bizonvej 4, Skovby
8464 Galten.

Såfremt de reklamerede varer ikke er modtaget hos Bohnenkamp A/S senest 14 dage efter telefonisk anmeldelse, betragtes sagen som forældet og det rekvirerede returnummer ugyldigt. Nyt returnummer skal i så fald indhentes ved ekspeditionen hos Bohnenkamp A/S.

Ved en eventuel erstatning reduceres godtgørelsen i forhold til den pågældende vares slitage.
Bohnenkamp A/S påtager sig intet ansvar for følgeskader, der måtte opstå i forbindelse med brug af reklamationsberettigede produkter, ej heller monterings- eller øvrige serviceomkostninger.

Generel ansvarsfraskrivelse
Bohnenkamp A/S kan ikke stilles til ansvar for følgeomkostninger ved forkert brug af vore produkter. Dette gælder ligeledes såfremt køber videresælger de købte varer og disse ikke anvendes korrekt af slutbrugere. I sådanne tilfælde påhviler ansvaret alene køber.

Webshop og App
Ved bestilling i vor Webshop eller App efter normal lukketid vil afsendelse ske nærmeste hverdag.
Såfremt der bestilles varer som skal afsendes direkte fra Tyskland gør vi opmærksom på at der vil være forlænget leveringstid. Pakker vil typisk leveres på 2-3 hverdage, pallegods typisk 5-7 hverdage.

Registrering af oplysninger
Bohnenkamp A/S udleverer ikke kundeoplysninger af nogen art til tredjepart. Vi forbeholder os retten til at bruge oplysninger indhentet online såvel som offline for at yde en bedre service til vore kunder.
Bohnenkamp A/S
Bizonvej 4, DK-8464 Galten | Danmark
info@bohnenkamp.dk | www.bohnenkamp.dk/shop
Tel.: +45 87 54 00 00 | Fax: +45 87 54 00 11
Scan QR-koden og
download vores
Bohnenkamp App